Marketing Manager (งานคอนโดมิเนียมและหมู่บ้านจัดสรร) 1 อัตรา

กรุงเทพมหานครเต็มเวลา

หน้าที่ในตำแหน่งงานนี้

คุณสมบัติของตำแหน่งงาน

เพศชาย/หญิง อายุ 32 ปีขึ้นไป
วุฒิปริญญาตรี - โท สาขาการตลาด บริหารธุรกิจ อสังหาริมทรัพย์ นิเทศศาสตร์ การจัดการ หรือสาขาอื่นๆที่เกี่ยวข้อง
มีประสบการณ์10ปีขึ้นไปด้านการตลาด อสังหาริมทรัพย์ และอยู่ในตำแหน่งผู้จัดการหรือหัวหน้างาน ไม่น้อยกว่า3ปี
สามารถวางแผน บริหาร จัดการ ดูแลภาพรวมของสื่อประชาสัมพันธ์, กิจกรรมส่งเสริมการขาย ให้สอดคล้องกับภาพลักษณ์ของโครงการ และตรงกลุ่มเป้าหมาย
สามารถคิด Campaign การตลาดให้เหมาะสมกับสถานการณ์ตลาด อสังหาริมทรัพย์ในปัจจุบัน
สามารถทำแผนการตลาดทั้งโครงการแนวสูงและแนวราบได้
สามารถวิเคราะห์ข้อมูล และสถานการณ์ตลาดอสังหาริมทรัพย์ได้
บุคลิกภาพดี มนุษยสัมพันธ์ดี มีความกระตือรือร้น และละเอียดรอบคอบ สามารถเรียนรู้งานได้เร็วและมีความคล่องตัวสูง
สามารถใช้โปรแกรม Illustratorหรือ Photoshop ได้จะพิจารณาเป็นพิเศษ

รายละเอียดของเนื้องาน

คุณสมบัติที่ต้องการ

  • ประสบการณ์: ไม่เคยมีประสบการณ์

สมัครงาน

Apply Now