เจ้าหน้าที่ธุรการ 5 อัตรา

กรุงเทพมหานครเต็มเวลา

หน้าที่ในตำแหน่งงานนี้

คุณสมบัติของตำแหน่งงาน

เพศชาย หรือ เพศหญิง อายุ24ปีขึ้นไป
วุฒิปริญญาตรีขึ้นไป ทุกสาขาวิชา
หากมีประสบการณ์1ปีขึ้นไป ในด้านงานดูแลงานค่าใช้จ่ายสำนักงาน เช่น ค่านำมัน ยานพาหนะ
โทรศัพท์ วัสดุอุปกรณ์ ดูแลการทำงานของพนักงานแม่บ้าน Out source จะได้รับการพิจารณาเป็นพิเศษ
ขยัน อดทน รับแรงกดดันได้ดี มีมนุษยสัมพันธ์ดี มีใจบริการ
สามารถใช้โปรแกรมคอมพิวเตอร์ได้เป็นอย่างดี
สามารถปฏิบัติงานภายใต้แรงกดดันและมีทักษะในการแก้ไขปัญหาเฉพาะหน้าได้ดี
สามารถปฏิบัติงานย่านรัชดา-พระราม9 ได้

รายละเอียดของเนื้องาน

คุณสมบัติที่ต้องการ

  • ประสบการณ์: ไม่เคยมีประสบการณ์

สมัครงาน

Apply Now