วิศวกรโครงการ ( งานระบบ ) 1 อัตรา

กรุงเทพมหานครเต็มเวลา

หน้าที่ในตำแหน่งงานนี้

คุณสมบัติของตำแหน่งงาน

เพศชาย อายุ 35 ปีขึ้นไป
วุฒิปริญญาตรีวิศวกรรม สาขาไฟฟ้ากำลัง เครื่องกล หรือสาขาที่เกี่ยวข้อง
มีใบประกอบวิชาชีพวิศวกรรม
มีประสบการณ์ในงานระบบไฟฟ้าของงานอาคารสูงหรือคอนโดมิเนียมขนาดใหญ่อย่างน้อย 10 ปี
ถ้ามีประสบการณ์ในธุรกิจพัฒนาอสังหาริมทรัพย์หรือรับเหมาก่อสร้างขนาดใหญ่จะได้รับการพิจารณาเป็นพิเศษ
สามารถตรวจสอบการทำงานของผู้รับจ้างให้เป็นไปตามแผนงานและได้มาตรฐานตามหลักวิชาชีพ
มีทักษะการบริหาร มีภาวะผู้นำสูง และสามารถสื่อสารภาษาอังกฤษได้เป็นอย่างดี
สามารถปฏิบัติงานภายใต้แรงกดดันและมีทักษะในการแก้ไขปัญหาได้ดี

รายละเอียดของเนื้องาน

  • เปิดรับสมัครถึง: 14 Feb 2018
  • เต็มเวลา
  • Work Routine: จันทร์ - ศุกร์
  • วิศวกรรม

คุณสมบัติที่ต้องการ

  • ประสบการณ์: ไม่เคยมีประสบการณ์

สมัครงาน

Apply Now