RIET Manager 1 อัตรา

กรุงเทพมหานครเต็มเวลา

หน้าที่ในตำแหน่งงานนี้

คุณสมบัติของตำแหน่งงาน

เพศชาย/หญิง อายุ 35 ปีขึ้นไป
วุฒิปริญญาตรี – โทวิศวกรรม สาขาการเงิน เศรษฐศาสตร์การเงิน การบัญชี หรือสาขาที่เกี่ยวข้อง
มีประสบการณ์ 6 ปีขึ้นไป ในตำแหน่ง RIET Manager, Fund Manager
หากมีประสบการณ์ในธุรกิจพัฒนาอสังหาริมทรัพย์ 3 ปีขึ้นไป
มีทักษะการบริหาร มีภาวะผู้นำสูง และการตัดสินใจ
สามารถปฏิบัติงานภายใต้แรงกดดันและมีทักษะในการแก้ไขปัญหาได้ดี
สามารถสื่อสารภาษาอังกฤษได้เป็นอย่างดี

รายละเอียดของเนื้องาน

คุณสมบัติที่ต้องการ

  • ประสบการณ์: ไม่เคยมีประสบการณ์

สมัครงาน

Apply Now