ผู้จัดการโครงการ 1 อัตรา

กรุงเทพมหานครเต็มเวลา

หน้าที่ในตำแหน่งงานนี้

คุณสมบัติของตำแหน่งงาน

เพศชาย อายุ 40 ปีขึ้นไป
วุฒิปริญญาตรี – โทวิศวกรรม สาขาวิศวกรรมโยธา บริหารงานก่อสร้างหรือสาขาที่เกี่ยวข้อง
มีประสบการณ์ในการบริหารงานโครงการก่อสร้าง โดยเฉพาะงานอาคารสูง คอนโดมิเนียมขนาดใหญ่ งานสาธารณูปโภค อย่างน้อย 15 และอยู่ในระดับผู้จัดการโครงการ อย่างน้อย 5 ปี
หากมีประสบการณ์ในธุรกิจพัฒนาอสังหาริมทรัพย์หรือรับเหมาก่อสร้างจะได้รับการพิจารณาเป็นพิเศษ
สามารถให้คำแนะนำ สั่งการ แก้ไขงานให้ถูกต้องตามมาตรฐานวิชาชีพ
สามารถตรวจสอบการทำงานของผู้รับจ้างให้เป็นไปตามแผนงานและได้มาตรฐานตามหลักวิชาชีพ
มีทักษะการบริหาร มีภาวะผู้นำสูง และการตัดสินใจ
สามารถปฏิบัติงานภายใต้แรงกดดันและมีทักษะในการแก้ไขปัญหาได้ดี
สามารถสื่อสารภาษาอังกฤษได้เป็นอย่างดี
มีใบประกอบวิชาชีพวิศวกรรม
สามารถปฏิบัติงานย่านรัชดา-พระราม 9ได้

รายละเอียดของเนื้องาน

คุณสมบัติที่ต้องการ

  • ประสบการณ์: ไม่เคยมีประสบการณ์

สมัครงาน

Apply Now