วิศวกรโครงการ (โยธา) 1 อัตรา

กรุงเทพมหานครเต็มเวลา

หน้าที่ในตำแหน่งงานนี้

คุณสมบัติของตำแหน่งงาน

เพศชาย อายุ 32 ปีขึ้นไป
วุฒิปริญญาตรี-โทวิศวกรรม สาขาโยธา บริหารงานก่อสร้างหรือสาขาที่เกี่ยวข้อง
มีใบประกอบวิชาชีพวิศวกรรม
มีประสบการณ์ในการบริการงานก่อสร้าง โดยเฉพาะงานอาคารสูง โรงแรมหรือคอนโดมิเนียมขนาดใหญ่ อย่างน้อย 8 ปี
และอยู่ในระดับวิศวกรโครงการอย่างน้อย 3 ปี
สามารถตรวจสอบการทำงานของผู้รับจ้างให้เป็นไปตามแผนงานและได้มาตรฐานตามหลักวิชาชีพ
ถ้ามีประสบการณ์ในธุรกิจพัฒนาอสังหาริมทรัพย์หรือรับเหมาก่อสร้างจะได้รับการพิจารณาเป็นพิเศษ
มีทักษะการบริหารและมีภาวะผู้นำสูง

รายละเอียดของเนื้องาน

  • เปิดรับสมัครถึง: 14 Feb 2018
  • เต็มเวลา
  • Work Routine: จันทร์ - ศุกร์
  • วิศวกรรม

คุณสมบัติที่ต้องการ

  • ประสบการณ์: ไม่เคยมีประสบการณ์

สมัครงาน

Apply Now