สถาปนิกประสานงานโครงการ 1 อัตรา

กรุงเทพมหานครเต็มเวลา

หน้าที่ในตำแหน่งงานนี้

คุณสมบัติของตำแหน่งงาน

เพศชาย/หญิง อายุ 28 ปีขึ้นไป
วุฒิปริญญาตรี –โท สาขาสถาปัตยกรรมหลัก
มีประสบการณ์ด้านสถาปัตยกรรมหลัก อย่างน้อย 5 ปีขึ้นไปในส่วนงานอาคารสูง
สามารถประสานงาน ที่เกี่ยวข้องด้านสถาปัตยกรรมกับชาวต่างชาติได้
ประสานงานกับทุกฝ่ายที่เกี่ยวข้องกับการพัฒนาโครงการ ได้แก่ ผู้ออกแบบ ผู้รับเหมา หน่วยงานราชการ และฝ่านอื่นๆที่เกี่ยวข้อง
สามารถใช้โปรแกรม AutoCad, Sketch up, Photo Shop, Microsoft Office, 3D Max และอื่นๆตามที่จำเป็น ได้เป็นอย่างดี
มีทักษะในการติดต่อประสานงานเป็นอย่างดี มีความคล่องตัวสูง
มีความคิดสร้างสรรค์ เเละสามารถทำงานเป็นทีมได้ดี
มีทักษะการใช้ภาษาอังกฤษอยู่ในระดับดีมาก

รายละเอียดของเนื้องาน

คุณสมบัติที่ต้องการ

  • ประสบการณ์: ไม่เคยมีประสบการณ์

สมัครงาน

Apply Now