นิติกร (งานรัฐกิจสัมพันธ์) 2 อัตรา

กรุงเทพมหานครเต็มเวลา

หน้าที่ในตำแหน่งงานนี้

คุณสมบัติของตำแหน่งงาน

เพศชาย/หญิงอายุ 22 -30 ปี
วุฒิการศึกษา ปริญญาตรี-โท นิติศาสตร์
มีประสบการณ์ด้านกฏหมาย ประสานงานราชการ หรือ สัญญา อย่างน้อย1ปี
หากมีประสบการณ์ด้าน ยื่นขออนุญาตก่อสร้าง, จัดสรร, อาคารชุด,โอนกรรมสิทธิ์ จะพิจารณาเป็นพิเศษ
บุคลิกภาพ ทัศนคติ และมนุษยสัมพันธ์ดี มีความละเอียดรอบคอบและมีทักษะในการประสานงานเป็นอย่างดี
สามารถเรียนรู้งานได้เร็วและมีความคล่องตัวสูง ใจเย็น รับแรงกดดันได้ดี
มีทักษะในการใช้โปรแกรมคอมพิวเตอร์ได้ระดับดี
สามารถปฏิบัติงานภายใต้แรงกดดันและมีทักษะในการแก้ไขปัญหาได้ดี

รายละเอียดของเนื้องาน

  • เปิดรับสมัครถึง: 14 Feb 2018
  • เต็มเวลา
  • Work Routine: จันทร์ - ศุกร์
  • กฎหมาย - ภาษี

คุณสมบัติที่ต้องการ

  • ประสบการณ์: ไม่เคยมีประสบการณ์

สมัครงาน

Apply Now