นิติกร (งานสัญญา) 3 อัตรา

กรุงเทพมหานครเต็มเวลา

หน้าที่ในตำแหน่งงานนี้

คุณสมบัติของตำแหน่งงาน

เพศชาย/หญิงอายุ 22 -30 ปี
วุฒิการศึกษา ปริญญาตรี-โท นิติศาสตร์
มีประสบการณ์ด้าน นิติกรรมสัญญา อย่างน้อย 2 ปี
สามารถตรวจร่างสัญญา และให้ความเห็นทางกฏหมาย การออกหนังสือ หรือ จดหมายต่างๆได้
บุคลิกภาพ ทัศนคติ และมนุษยสัมพันธ์ดี มีความละเอียดรอบคอบและมีทักษะในการประสานงานเป็นอย่างดี
สามารถเรียนรู้งานได้เร็วและมีความคล่องตัวสูง ใจเย็น รับแรงกดดันได้ดี
มีทักษะในการใช้โปรแกรมคอมพิวเตอร์ได้ระดับดี
สามารถสื่อสารภาษาอังกฤษได้เป็นอย่างดี

รายละเอียดของเนื้องาน

  • เปิดรับสมัครถึง: 14 Feb 2018
  • เต็มเวลา
  • Work Routine: จันทร์ - ศุกร์
  • กฎหมาย - ภาษี

คุณสมบัติที่ต้องการ

  • ประสบการณ์: ไม่เคยมีประสบการณ์

สมัครงาน

Apply Now