เจ้าหน้าที่บุคคล 1 อัตรา

กรุงเทพมหานครเต็มเวลา

หน้าที่ในตำแหน่งงานนี้

คุณสมบัติของตำแหน่งงาน

เพศชาย / หญิงอายุ 22 - 27 ปี
วุฒิปริญญาตรี-โท สาขาHRM HROD จิตวิทยา รัฐประศาสนศาสตร์ บริหารธุรกิจ หรือสาขาที่เกี่ยวข้อง
มีประสบการณ์ด้านงานบริหารงานบุคคล งานสรรหาว่าจ้าง อย่างน้อย 1 ปี
หากมีประสบการณ์ในธุรกิจพัฒนาอสังหาริมทรัพย์ ศูนย์การค้า หรือรับเหมาก่อสร้างขนาดใหญ่จะได้รับการพิจารณาเป็นพิเศษ (ยินดีพิจารณาทุกกลุ่มธุรกิจ)
มีความรู้เรื่องการบริหารงานทรัพยากรบุคคล การสรรหาว่าจ้าง กฎหมายแรงงาน กฎระเบียบข้อบังคับเกี่ยวกับการทำงาน เป็นต้น
บุคลิกภาพและทัศนคติดี มีภาวะผู้นำ มีใจบริการและมีทักษะในการสื่อสารดี
มีความคิดสร้างสรรค์ มีทักษะการคิดวิเคราะห์ มีความยืดหยุ่นในการทำงานสูง
สามารถปฏิบัติงานภายใต้แรงกดดันและมีทักษะในการแก้ไขปัญหาได้ดี
สามารถสื่อสารภาษาอังกฤษได้เป็นอย่างดี

รายละเอียดของเนื้องาน

คุณสมบัติที่ต้องการ

  • ประสบการณ์: ไม่เคยมีประสบการณ์

สมัครงาน

Apply Now