Assistant Marketing Manager 1 อัตรา

กรุงเทพมหานครเต็มเวลา

หน้าที่ในตำแหน่งงานนี้

คุณสมบัติของตำแหน่งงาน

เพศชายหรือหญิง อายุ 30 ปีขึ้นไป
วุฒิปริญญาตรี-โท สาขาการสื่อสารการตลาด โฆษณา ประชาสัมพันธ์ วารสารศาสตร์ นิเทศศาสตร์ การตลาด
มีประสบการณ์ 7 ปีขึ้นไปในด้านงานการตลาด งานโฆษณา งานประชาสัมพันธ์ หรือ งานสื่อสารการตลาด
มีความรู้เรื่องด้านการตลาด การโฆษณา การประชาสัมพันธ์ สามารถสร้างBRAND IMAGE สร้างความโดดเด่นเป็นที่น่าสนใจของ SHOPPER
สามารถวางแผนและจัดทำแคมเปญทางการตลาด และหา PARTNER ,SPONSOR เข้าร่วมกิจกรรมการตลาดต่างๆ
สามารถใช้คอมพิวเตอร์ในการทำงาน เช่น MS.WORD, POWER POINTได้เป็นอย่างดี
หากสามารถออกแบบARTWORKจะได้รับการพิจารณาเป็นพิเศษ

รายละเอียดของเนื้องาน

คุณสมบัติที่ต้องการ

  • ประสบการณ์: ไม่เคยมีประสบการณ์

สมัครงาน

Apply Now