เจ้าหน้าที่วิเคราะห์ข้อมูล

กรุงเทพมหานครเต็มเวลา

หน้าที่ในตำแหน่งงานนี้

- ทำหน้าที่วิเคราะห์ข้อมูลเชิงตัวเลข เชิงการเงินและเรตติ้ง

คุณสมบัติของตำแหน่งงาน

- เพศชาย-หญิง อายุไม่เกิน 35 ปี
- วุฒิการศึกษาทุกสาขาวิชา ถ้าจบบริหาร,การเงินหรือบัญชี จะพิจารณาเป็นพิเศษ
- ถ้ามีประสบการณ์การทำงานเกี่ยวกับการวิเคราะห์ข้อมูลจะพิจารณาเป็นพิเศษ

ประสบการณ์ 2 ปีขึ้นไป

รายละเอียดของเนื้องาน

  • เปิดรับสมัครถึง: 14 Feb 2018
  • เต็มเวลา
  • Work Routine: จันทร์ - ศุกร์
  • สื่อ - โฆษณา

คุณสมบัติที่ต้องการ

  • ประสบการณ์: ไม่เคยมีประสบการณ์

สมัครงาน

Apply Now