เจ้าหน้าที่ทรัพยากรบุคคล

กรุงเทพมหานครเต็มเวลา

หน้าที่ในตำแหน่งงานนี้

1.งานสรรหาว่าจ้าง การค้นหาใบสมัครและสัมภาษณ์งานเบื้องต้น
2.งานสวัสดิการต่างๆ เช่น ค่ารักษาพยาบาล ประกันฯ กองทุนสำรองเลี้ยงชีพ เป็นต้น
3.จัดทำเงินเดือน
4.งานกฎระเบียบต่างๆ

คุณสมบัติของตำแหน่งงาน

1.เพศหญิง อายุ 25 ปีขึ้นไป
2.ปริญญาตรีขึ้นไป ในสาขาที่เกี่ยวข้อง
3.มีประสบการณ์ในงานทรัพยากรบุคคลไม่น้อยกว่า 2 ปี
4.ชอบในงานติดต่อ ประสานงาน และงานเอกสาร
5.มีมนุษยสัมพันธ์ดี
6.มีความสามารถใช้โปรแกรมคอมพิวเตอร์ได้ดี และสื่อสารภาษาอังกฤษได้ดี
7.มีพื้นฐานความรู้เรื่องกฎหมายแรงงาน

รายละเอียดของเนื้องาน

คุณสมบัติที่ต้องการ

  • ประสบการณ์: ไม่เคยมีประสบการณ์

สมัครงาน

Apply Now