Art Director (O Shopping)

กรุงเทพมหานครเต็มเวลา

หน้าที่ในตำแหน่งงานนี้

- ออกแบบ จัดวาง ติดตั้ง อุปกรณ์ประกอบฉาก
- ดูและทีม จัดระบบการทำงานของทีม Art Director
- พัฒนาประสิทธิภาพการทำงานของทีม Art Director

คุณสมบัติของตำแหน่งงาน

- ประสบการณ์ในงานออกแบบ จัดทำ ติดตั้งอุปกรณ์ประกอบฉากต่างๆ มากกว่า 5 ปี
- ประสบการณ์ในการบริหารจัดการทีม Art Director

ประสบการณ์ 5 ปี ขึ้นไป

รายละเอียดของเนื้องาน

  • เปิดรับสมัครถึง: 14 Feb 2018
  • เต็มเวลา
  • Work Routine: จันทร์ - ศุกร์
  • สื่อ - โฆษณา

คุณสมบัติที่ต้องการ

  • ประสบการณ์: ไม่เคยมีประสบการณ์

สมัครงาน

Apply Now