System Analyst

กรุงเทพมหานครเต็มเวลา

หน้าที่ในตำแหน่งงานนี้

1.ออกแบบ ระบบงานคอมพิวเตอร์ให้สอดคล้องการทำงานของผู้ใช้งานโปรแกรม
2.บำรุงรักษาและแก้ไขปัญหาให้ผู้ใช้งานคอมพิวเตอร์ในระบบงานที่รับผิดชอบ
3.ให้คำปรึกษาระบบงานแก่ผู้ใช้งาน

คุณสมบัติของตำแหน่งงาน

1.วุฒิปริญญาตรีในสาขาคอมพิวเตอร์
2.มีความเชี่ยวชาญในการวางแผนและการพัฒนาระบบงาน การสร้างทางเดินเอกสารของระบบงาน
3.มีความชำนาญการเขียนโปรแกรมโดยใช้ Visual Studio .NET 2005 - 16,MS Office , MS SQL 2008 / 2012, Crystal Report

ประสบการณ์ 3 ปีขึ้นไป

รายละเอียดของเนื้องาน

  • เปิดรับสมัครถึง: 14 Feb 2018
  • เต็มเวลา
  • Work Routine: จันทร์ - ศุกร์
  • สื่อ - โฆษณา

คุณสมบัติที่ต้องการ

  • ประสบการณ์: ไม่เคยมีประสบการณ์

สมัครงาน

Apply Now