ธุรการ

กรุงเทพมหานครเต็มเวลา

หน้าที่ในตำแหน่งงานนี้

คุณสมบัติของตำแหน่งงาน

จำนวน5อัตรา วุฒิปวช-ปวส.สาขาคอมพิวเตอร์ธุรกิจ,บัญชี หรือสาขาอื่นๆที่เกี่ยวข้อง

รายละเอียดของเนื้องาน

คุณสมบัติที่ต้องการ

  • ประสบการณ์: ไม่เคยมีประสบการณ์

สมัครงาน

Apply Now