ช่างซ่อมบำรุง

กรุงเทพมหานครเต็มเวลา

หน้าที่ในตำแหน่งงานนี้

คุณสมบัติของตำแหน่งงาน

ปวช.-ปวส.สาขาไฟฟ้า, เครื่องกล, ช่างยนต์ หรือผู้มีประสบการณ์ในงาน (ช)
จำนวน 10 อัตรา

รายละเอียดของเนื้องาน

คุณสมบัติที่ต้องการ

  • ประสบการณ์: ไม่เคยมีประสบการณ์

สมัครงาน

Apply Now