หัวหน้าหน่วยฝึกอบรม จ.สมุทรปราการ

กรุงเทพมหานครเต็มเวลา

หน้าที่ในตำแหน่งงานนี้

คุณสมบัติของตำแหน่งงาน

จำนวน 1 อัตรา เพศชาย/หญิง วุฒิป.ตรี ทรัพยากรบุคคล บริหารธุรกิจ หรือสาขาที่เกี่ยวข้อง มีประสบการณ์ในงานอย่างน้อย 1 ปี

รายละเอียดของเนื้องาน

คุณสมบัติที่ต้องการ

  • ประสบการณ์: ไม่เคยมีประสบการณ์

สมัครงาน

Apply Now