ผู้จัดการแผนกบัญชี จ.สมุทรปราการ

กรุงเทพมหานครเต็มเวลา

หน้าที่ในตำแหน่งงานนี้

คุณสมบัติของตำแหน่งงาน

จำนวน 1 อัตรา ปริญญาตรี-ปริญญาโท บัญชี มีประสบการณ์ในงานด้านบัญชีต้นทุน หรือบัญชีทั่วไป อย่างน้อย 5 ปี

รายละเอียดของเนื้องาน

คุณสมบัติที่ต้องการ

  • ประสบการณ์: ไม่เคยมีประสบการณ์

สมัครงาน

Apply Now