เจ้าหน้าที่วางแผนการผลิต

กรุงเทพมหานครเต็มเวลา

หน้าที่ในตำแหน่งงานนี้

คุณสมบัติของตำแหน่งงาน

เพศหญิงอายุ 20-30 ปี วุฒิปริญญาตรี สาขาการบริหารจัดการหรือสาขาที่เกี่ยวข้อง ประสบการณ์ 0-2 ปี

รายละเอียดของเนื้องาน

คุณสมบัติที่ต้องการ

  • ประสบการณ์: ไม่เคยมีประสบการณ์

สมัครงาน

Apply Now