หัวหน้างานฝ่ายผลิต

กรุงเทพมหานครเต็มเวลา

หน้าที่ในตำแหน่งงานนี้

คุณสมบัติของตำแหน่งงาน

จำนวน10อัตรา วุฒิปริญญาตรีสาขาวิทยาศาสตร์อาหาร,เทคโนโลยีการอาหาร,วิศวกรรมอาหาร

รายละเอียดของเนื้องาน

คุณสมบัติที่ต้องการ

  • ประสบการณ์: ไม่เคยมีประสบการณ์

สมัครงาน

Apply Now