พนักงานขับรถเทลเลอร์ ประจำโรงงานพุนพิน

กรุงเทพมหานครเต็มเวลา

หน้าที่ในตำแหน่งงานนี้

จัดเตรียมความพร้อมของยานพาหนะและพนักงานขับรถตลอดจนดูแลยานพาหนะ เพื่อขนส่งสินค้าตามที่ได้รับมอบหมายให้สินค้าถึงมือลูกค้าตามเวลาที่กำหนด,สินค้ามีคุณภาพภายใต้ความปลอดภัยในชีวิต,ทรัพย์สินและการประหยัดค่าใช้จ่าย

คุณสมบัติของตำแหน่งงาน

-วุฒิม6./ปวช. ขึ้นไป
-หรือมีประสบการณ์และความชำนาญในการขับรถขนส่งอย่างน้อย 1 ปีขึ้นไป หรือบุคคลที่มีความสามารถโดยผ่านงานด้านพนักงานขนย้ายมาแล้ว อย่างน้อย 2 ปี
-มีใบอนุญาตขับขี่ตามประเภทของยานพาหนะตามกฎหมาย (ท.3)
-มีความชำนาญในเส้นทาง

รายละเอียดของเนื้องาน

คุณสมบัติที่ต้องการ

  • ประสบการณ์: ไม่เคยมีประสบการณ์

สมัครงาน

Apply Now