พนักงานควบคุมเครื่องจักร(ประจำโรงงานพุนพิน)

กรุงเทพมหานครเต็มเวลา

หน้าที่ในตำแหน่งงานนี้

ดูแล รับผิดชอบ ควบคุมเครื่องจักรในไลน์ผลิตให้สามารถทำงานได้อย่าง
ต่อเนื่อง

คุณสมบัติของตำแหน่งงาน

- จบการศึกษา วุฒิปวส. ช่างทุกสาขา
- สามารถเข้ากะได้
- ปฏิบัติงานประจำสาขาพุนพิน จ.สุราษฎร์ธานีได้
- หากมีประสบการณ์ด้านช่างโรงงานจะพิจารณาเป็นพิเศษ

รายละเอียดของเนื้องาน

คุณสมบัติที่ต้องการ

  • ประสบการณ์: ไม่เคยมีประสบการณ์

สมัครงาน

Apply Now