พนักงานปฏิบัติการ (Operator)

กรุงเทพมหานครเต็มเวลา

หน้าที่ในตำแหน่งงานนี้

คุณสมบัติของตำแหน่งงาน

วุฒิการศึกษาระดับ ม.6 / ปวช / ปวส
เพศชาย อายุ 20 - 35 ปี ผ่านการเกณฑ์ทหารแล้ว
ร่างกายสมบูรณ์แข็งแรง ไม่มีโรคประจำตัว ไม่เป็นโรคติดต่อ สายตาปกติ (ไม่บอดสี)
สามารถทำงานเป็นกะได้
ขับรถฟอร์คลิฟต์ได้ / สามารถทำงานในที่ร้อน / เคยทำงานในโรงงานอุตสาหกรรมจะพิจารณาเป็นพิเศษ

รายละเอียดของเนื้องาน

คุณสมบัติที่ต้องการ

  • ประสบการณ์: ไม่เคยมีประสบการณ์

สมัครงาน

Apply Now