เจ้าหน้าที่แผนกจัดซื้อ ( 2 อัตรา )

ชลบุรีเต็มเวลา

หน้าที่ในตำแหน่งงานนี้

บริษัทฯมีสวัสดิการ
- อาหารกลางวัน
- ค่าเช่าบ้าน
- ค่าพาหนะ
- ค่าทักษะ
- ชุดยูนิฟอร์ม
- ค่าเบี้ยขยัน
- กองทุนสำรองเลี้ยงชีพ
- ค่ากะ
- งานสังสรรค์ประจำปี
- การท่องเที่ยวประจำปี
- ค่าอาหารล่วงเวลา
- ประกันชีวิต/สุขภาพ

คุณสมบัติของตำแหน่งงาน

- รับ PR.ของแต่ละแผนก พร้อมติดต่อประสานงานกับผู้ขายเพื่อขอใบเสนอราคา
- ทำการเปรียบเทียบใบเสนอราคา
- เปิด P/O การสั่งซื้อในประเทศไทย และ ต่างประเทศ
- ติดตามการส่งมอบสินค้า และแจ้งกลับไปยังผู้ขอซื้อ
- ตรวจรับการส่งมอบ จัดเก็บวัสดุ / อุปกรณ์ และบันทึกการรับมอบ
- รายงานสินค้าค้างรับที่ไม่เป็นไปตามใบสั่งซื้อ P/O
- สรุปยอดการสั่งซื้อจริงและบันทึก Budget ทุกเดือน
- ปฏิบัติงานอื่นๆ ตามที่ได้รับมอบหมายจากผู้บังคับบัญชา

รายละเอียดของเนื้องาน

  • เปิดรับสมัครถึง: 14 Feb 2018
  • เต็มเวลา
  • Work Routine: จันทร์ - ศุกร์
  • การจัดซื้อ

คุณสมบัติที่ต้องการ

  • ประสบการณ์: ไม่เคยมีประสบการณ์

สมัครงาน

Apply Now