ผู้อำนวยการฝ่ายวิศวกรรม (บริษัทในเครือ) ฝ่ายวิศวกรรม

กรุงเทพมหานครเต็มเวลา

หน้าที่ในตำแหน่งงานนี้

คุณสมบัติของตำแหน่งงาน

ปริญญาตรี/โท สาขาวิศวกรรมศาสตร์ หรือสาขาที่เกี่ยวข้อง
ประสบการณ์ด้านงานออกแบบระบบผลิตน้ำประปา การบริหารโครงการ หรือการบริหารจัดการกิจการประปา หรือธุรกิจที่เกี่ยวข้อง 8 ปีขึ้นไป
มีทักษะการวางแผนงาน วิเคราะห์ และแก้ไขปัญหา
มีความคิดริเริ่ม สร้างสรรค์

รายละเอียดของเนื้องาน

คุณสมบัติที่ต้องการ

  • ปริญญาตรี
  • ประสบการณ์: ไม่เคยมีประสบการณ์

General Skills

  • การวิเคราะห์
  • การวางแผน
  • การแก้ไขปัญหา

สมัครงาน

Apply Now