พนักงานขับรถ

กรุงเทพมหานครเต็มเวลา

หน้าที่ในตำแหน่งงานนี้

คุณสมบัติของตำแหน่งงาน

รู้เส้นทางการขับรถในกรุงเทพฯ และปริมณฑล
รู้จักกฎหมายจราจรเบื้องต้น และการบำรุงรักษารถยนต์

รายละเอียดของเนื้องาน

คุณสมบัติที่ต้องการ

  • ประสบการณ์: ไม่เคยมีประสบการณ์

สมัครงาน

Apply Now