ผู้จัดการฝ่ายบัญชี

นครปฐมเต็มเวลา

หน้าที่ในตำแหน่งงานนี้

สวัสดิการ

กองทุนสำรองเลี้ยงชีพ
ปรับเงินประจำปี
โบนัส (ขึ้นอยู่กับผลประกอบการของบริษัท)
ทุนการศึกบุตรพนักงานที่เรียนดี
ประกันสังคม
กองทุนเงินทดแทน
ค่ากะ-เบี้ยเลี้ยง (ตามสายงาน)
รางวัลพนักงานดีเด่นประจำปี
การฝึกอบรมภายใน-นอกองค์กร
เงินช่วยเหลือกรณีเสียชีวิต
ของขวัญเยี่ยมไข้ - เยี่ยมคลอด
ประกันชีวิต
บริการรถรับส่ง
หอพัก
วันหยุดประเพณี (ตามกฎหมายกำหนด)
วันหยุดพักผ่อน (ตามอายุงาน)
ตรวจสุขภาพประจำปี
งานเลี้ยงสังสรรค์ประจำปี
ชุดยูนิฟอรมปีละ 6 ตัว

คุณสมบัติของตำแหน่งงาน

1.เพศชาย อายุ 35-40 ปี2.การศึกษาปริญญาตรี/โท สาขา การบัญชี3.มีประสบการณ์ในตำแหน่งผู้จัดการฝ่ายบัญชี 3-5 ปี/มีประสบการณ์บริหารงานฝ่ายบัญชีภาษี และบัญชีบริหาร(ต้นทุนและงบประมาณ)4.มีทักษะการใช้คอมพิวเตอร์พื้นฐานเป็นอย่างดี5.มีทักษะในการบริหารทีม การประสานงาน และการบริหารจัดการทีมงานอย่างมีประสิทธิภาพ6.หากมีประสบการณ์ด้านธุรกิจอาหารจะพิจารณาเป็นพิเศษ7.ปฎบัติงานที่สำนักงานเอกมัย และสามารถเดินทางไปกำกับดูแลงานที่โรงงานจ.นครปฐมและศูนย์กระจายสินค้าในต่างจังหวัดได้บ้างบางครั้งคราว

รายละเอียดของเนื้องาน

คุณสมบัติที่ต้องการ

  • ประสบการณ์: ไม่เคยมีประสบการณ์

สมัครงาน

Apply Now