ผู้จัดการฝ่ายบริหารความเสี่ยง

กรุงเทพมหานครเต็มเวลา

หน้าที่ในตำแหน่งงานนี้

คุณสมบัติของตำแหน่งงาน

จบการศึกษา ป.โท ด้านการบริหาร
มีการวิเคราะห์ วางแผน บริหารจัดการที่ดี
มีประสบการณ์ การทำงานด้านบริหารความเสี่ยงอย่างน้อย 3 ปี

รายละเอียดของเนื้องาน

คุณสมบัติที่ต้องการ

  • ประสบการณ์: ไม่เคยมีประสบการณ์

สมัครงาน

Apply Now