Programmer

กรุงเทพมหานครเต็มเวลา

หน้าที่ในตำแหน่งงานนี้

คุณสมบัติของตำแหน่งงาน

จบการศึกษา ป.ตรี สาขา คอมพิวเตอร์ หรือสาขาที่เกี่ยวข้อง
สามารถวิเคราะห์และพัฒนาโปรแกรมโดยใช้ VB.NET,PHP และเข้าใจระบบ Database SQL

รายละเอียดของเนื้องาน

คุณสมบัติที่ต้องการ

  • ประสบการณ์: ไม่เคยมีประสบการณ์

สมัครงาน

Apply Now