เจ้าหน้าที่ฝ่ายเลขานุการบริษัท

กรุงเทพมหานครเต็มเวลา

หน้าที่ในตำแหน่งงานนี้

คุณสมบัติของตำแหน่งงาน

ป.ตรี นิติศาสตร์ หรือสาขาที่เกี่ยวข้อง

รายละเอียดของเนื้องาน

คุณสมบัติที่ต้องการ

  • ประสบการณ์: ไม่เคยมีประสบการณ์

สมัครงาน

Apply Now