ผู้ช่วยผู้อำนวยการฝ่ายการเงิน

กรุงเทพมหานครเต็มเวลา

หน้าที่ในตำแหน่งงานนี้

คุณสมบัติของตำแหน่งงาน

ป.ตรี/โท สาขาเศรษฐศาสตร์/การเงินและการบัญชี
ประสบการณ์ไม่ต่ำกว่า 3 ปี

รายละเอียดของเนื้องาน

คุณสมบัติที่ต้องการ

  • ประสบการณ์: ไม่เคยมีประสบการณ์

สมัครงาน

Apply Now