พนักงานส่งเสริมการตลาด(อาหารสัตว์บก)

กรุงเทพมหานครเต็มเวลา

หน้าที่ในตำแหน่งงานนี้

คุณสมบัติของตำแหน่งงาน

เพศชาย/หญิง ปริญญาตรี สัตวศาสตร์ เทคโนโลยีการผลิตสัตว์ สามารถขับรถยนต์ได้และมีใบอนุญาตขับขี่รถยนต์ สามารถออกต่างจังหวัดได้

รายละเอียดของเนื้องาน

คุณสมบัติที่ต้องการ

  • ประสบการณ์: ไม่เคยมีประสบการณ์

สมัครงาน

Apply Now