นักพัฒนาระบบคอมพิวเตอร์ จ.สมุทรปราการ

กรุงเทพมหานครเต็มเวลา

หน้าที่ในตำแหน่งงานนี้

คุณสมบัติของตำแหน่งงาน

จำนวน 1 อัตรา เพศชาย ปริญญาตรี วิทยาศาสตร์คอมพิวเตอร์ หรือสาขาที่เกี่ยวข้อง มีความรู้ภาษา Query Database F14/ Basic Network system

รายละเอียดของเนื้องาน

คุณสมบัติที่ต้องการ

  • ประสบการณ์: ไม่เคยมีประสบการณ์

สมัครงาน

Apply Now