พนักงานส่งเสริมการตลาด(อาหารปลา)

กรุงเทพมหานครเต็มเวลา

หน้าที่ในตำแหน่งงานนี้

คุณสมบัติของตำแหน่งงาน

เพศชาย/หญิง ปริญญาตรี ประมง เพาะเลี้ยงสัตว์น้ำ วาริชศาสตร์ สามารถขับรถยนต์ได้ และมีใบอนุญาตขับขี่รถยนต์ สามารถออกต่างจังหวัดได้

รายละเอียดของเนื้องาน

คุณสมบัติที่ต้องการ

  • ประสบการณ์: ไม่เคยมีประสบการณ์

สมัครงาน

Apply Now