ช่างเขียนแบบเครื่องกล จ.ชลบุรี

กรุงเทพมหานครเต็มเวลา

หน้าที่ในตำแหน่งงานนี้

คุณสมบัติของตำแหน่งงาน

เพศชาย ปวช.-ปวส.ช่างเขียนแบบ มีประสบการณ์ในงานอย่างน้อย 1 ปี สามารถไปอยู่ประจำฟาร์ม จ.ชลบุรีได้

รายละเอียดของเนื้องาน

คุณสมบัติที่ต้องการ

  • ประสบการณ์: ไม่เคยมีประสบการณ์

สมัครงาน

Apply Now