พนักงานขายอาหารกุ้ง

กรุงเทพมหานครเต็มเวลา

หน้าที่ในตำแหน่งงานนี้

คุณสมบัติของตำแหน่งงาน

เพศชาย/หญิง ปริญญาตรี ประมง เพาะเลี้ยงสัตว์น้ำ วิทย์ทางทะเล สามารถขับรถยนต์ได้และมีใบอนุญาตขับขี่ มีประสบการณ์ในการเลี้ยงกุ้ง จะพิจารณาเป็นพิเศษ

รายละเอียดของเนื้องาน

  • เปิดรับสมัครถึง: 13 Feb 2018
  • เต็มเวลา
  • Work Routine: จันทร์ - ศุกร์
  • งานขาย

คุณสมบัติที่ต้องการ

  • ประสบการณ์: ไม่เคยมีประสบการณ์

สมัครงาน

Apply Now