หัวหน้าแผนกต้นกำลัง

นครปฐมเต็มเวลา

หน้าที่ในตำแหน่งงานนี้

สวัสดิการ

กองทุนสำรองเลี้ยงชีพ
ปรับเงินประจำปี
โบนัส (ขึ้นอยู่กับผลประกอบการของบริษัท)
ทุนการศึกบุตรพนักงานที่เรียนดี
ประกันสังคม
กองทุนเงินทดแทน
ค่ากะ-เบี้ยเลี้ยง (ตามสายงาน)
รางวัลพนักงานดีเด่นประจำปี
การฝึกอบรมภายใน-นอกองค์กร
เงินช่วยเหลือกรณีเสียชีวิต
ของขวัญเยี่ยมไข้ - เยี่ยมคลอด
ประกันชีวิต
บริการรถรับส่ง
หอพัก
วันหยุดประเพณี (ตามกฎหมายกำหนด)
วันหยุดพักผ่อน (ตามอายุงาน)
ตรวจสุขภาพประจำปี
งานเลี้ยงสังสรรค์ประจำปี
ชุดยูนิฟอรมปีละ 6 ตัว

คุณสมบัติของตำแหน่งงาน

1. เพศชาย อายุ 30-40 ปี2. จบการศึกษาระดับ ปวส. สาขา ไฟฟ้ากำลัง หรือ ช่างไฟฟ้า3. มีประสบการณ์ด้านการดูแลระบบ Facility, บอยเลอร์, ระบบแอร์, ระบบไฟฟ้าทั้งระบบ 5 ปี ขึ้นไป4. มีความขยัน อดทน รักและชอบในงานช่าง

5. สามารถใช้คอมพิวเตอร์พื้นฐานได้ดี6. มีภูมิลำเนาใกล้บริษัทฯจะพิจารณาเป็นพิเศษ

รายละเอียดของเนื้องาน

คุณสมบัติที่ต้องการ

  • ประสบการณ์: ไม่เคยมีประสบการณ์

สมัครงาน

Apply Now