พนักงานขับรถฝ่ายขาย (6 ล้อ/4 ล้อ)

นครปฐมเต็มเวลา

หน้าที่ในตำแหน่งงานนี้

สวัสดิการ

กองทุนสำรองเลี้ยงชีพ
ปรับเงินประจำปี
โบนัส (ขึ้นอยู่กับผลประกอบการของบริษัท)
ทุนการศึกบุตรพนักงานที่เรียนดี
ประกันสังคม
กองทุนเงินทดแทน
ค่ากะ-เบี้ยเลี้ยง (ตามสายงาน)
รางวัลพนักงานดีเด่นประจำปี
การฝึกอบรมภายใน-นอกองค์กร
เงินช่วยเหลือกรณีเสียชีวิต
ของขวัญเยี่ยมไข้ - เยี่ยมคลอด
ประกันชีวิต
บริการรถรับส่ง
หอพัก
วันหยุดประเพณี (ตามกฎหมายกำหนด)
วันหยุดพักผ่อน (ตามอายุงาน)
ตรวจสุขภาพประจำปี
งานเลี้ยงสังสรรค์ประจำปี
ชุดยูนิฟอรมปีละ 6 ตัว

คุณสมบัติของตำแหน่งงาน

เพศชาย อายุ 22-40 ปี

การศึกษาระดับ ม.3 ขึ้นไป

สามารถเดินทางไปต่างจังหวัดได้

สำหรับขับรถ 6 ล้อ มีใบอนุญาตขับขี่ประเภท 2 (ทำมาอย่างน้อย 1 ปี) /สำหรับขับรถกะบะ มีใบอนุญาตขับขี่รถยนต์

มีบุคคลค้ำประกันการทำงาน ( ข้าราชการ หรือ พนักงานบริษัทฯ )

รายละเอียดของเนื้องาน

คุณสมบัติที่ต้องการ

  • ประสบการณ์: ไม่เคยมีประสบการณ์

สมัครงาน

Apply Now