เจ้าหน้าที่บัญชี(บางนา-ตราด)

นครปฐมเต็มเวลา

หน้าที่ในตำแหน่งงานนี้

สวัสดิการ

กองทุนสำรองเลี้ยงชีพ
ปรับเงินประจำปี
โบนัส (ขึ้นอยู่กับผลประกอบการของบริษัท)
ทุนการศึกบุตรพนักงานที่เรียนดี
ประกันสังคม
กองทุนเงินทดแทน
ค่ากะ-เบี้ยเลี้ยง (ตามสายงาน)
รางวัลพนักงานดีเด่นประจำปี
การฝึกอบรมภายใน-นอกองค์กร
เงินช่วยเหลือกรณีเสียชีวิต
ของขวัญเยี่ยมไข้ - เยี่ยมคลอด
ประกันชีวิต
บริการรถรับส่ง
หอพัก
วันหยุดประเพณี (ตามกฎหมายกำหนด)
วันหยุดพักผ่อน (ตามอายุงาน)
ตรวจสุขภาพประจำปี
งานเลี้ยงสังสรรค์ประจำปี
ชุดยูนิฟอรมปีละ 6 ตัว

คุณสมบัติของตำแหน่งงาน

1. เพศหญิง อายุ 23-30 ปี2. จบการศึกษาปริญญาตรี สาขา การบัญชี3. มีประสบการณ์บัญชีคลังสินค้าหรือบัญชีสต๊อกจะพิจารณาเป็นพิเศษ4. สามารถใช้คอมพิวเตอร์ MS Excel ได้คล่องแคล่ว5. หากสามารถใช้งานโปรแกรม ERP ได้จะพิจารณาเป็นพิเศษ6. สามารถทำงานประจำสาขาบางนา-ตราดได้ กิ่งแก้วซอย 5 (แถวโลตัส สาขากิ่งแก้ว)

รายละเอียดของเนื้องาน

คุณสมบัติที่ต้องการ

  • ประสบการณ์: ไม่เคยมีประสบการณ์

สมัครงาน

Apply Now