ช่างซ่อมบำรุง

นครปฐมเต็มเวลา

หน้าที่ในตำแหน่งงานนี้

สวัสดิการ

กองทุนสำรองเลี้ยงชีพ
ปรับเงินประจำปี
โบนัส (ขึ้นอยู่กับผลประกอบการของบริษัท)
ทุนการศึกบุตรพนักงานที่เรียนดี
ประกันสังคม
กองทุนเงินทดแทน
ค่ากะ-เบี้ยเลี้ยง (ตามสายงาน)
รางวัลพนักงานดีเด่นประจำปี
การฝึกอบรมภายใน-นอกองค์กร
เงินช่วยเหลือกรณีเสียชีวิต
ของขวัญเยี่ยมไข้ - เยี่ยมคลอด
ประกันชีวิต
บริการรถรับส่ง
หอพัก
วันหยุดประเพณี (ตามกฎหมายกำหนด)
วันหยุดพักผ่อน (ตามอายุงาน)
ตรวจสุขภาพประจำปี
งานเลี้ยงสังสรรค์ประจำปี
ชุดยูนิฟอรมปีละ 6 ตัว

คุณสมบัติของตำแหน่งงาน

เพศชาย อายุ 20-35 ปี

วุฒิการศึกษาระดับ ปวช./ปวส. สาขาช่างไฟฟ้า ไฟฟ้ากำลัง หรือที่เกี่ยวข้อง

มีประสบการณ์ในงานช่างไฟฟ้า ช่างแอร์ ซ่อมและติดตั้งแอร์ได้ ซ่อมบำรุงหรือคุมเครื่องจักรในโรงงาน อย่างน้อย 1 ปี

มีความขยัน ซื่อสัตย์ และรักการเรียนรู้งานช่าง

รายละเอียดของเนื้องาน

คุณสมบัติที่ต้องการ

  • ประสบการณ์: ไม่เคยมีประสบการณ์

สมัครงาน

Apply Now