ผู้จัดการฝ่ายบุคคล และธุรการ

กรุงเทพมหานครเต็มเวลา

หน้าที่ในตำแหน่งงานนี้

คุณสมบัติของตำแหน่งงาน

เพศชาย-หญิง วุฒิปริญญาตรี


มีความรู้ด้านภาษาอังกฤษ และสามารถใช้คอมพิวเตอร์ได้ดี

จบด้านกฎหมาย จะได้รับการพิจารณาเป็นพิเศษ

มีประสบการณ์ด้านงานฝ่ายบุคคล 3 ปีขึ้นไป

รายละเอียดของเนื้องาน

คุณสมบัติที่ต้องการ

  • ประสบการณ์: ไม่เคยมีประสบการณ์

สมัครงาน

Apply Now