พนักงานตรวจสอบภายใน

กรุงเทพมหานครเต็มเวลา

หน้าที่ในตำแหน่งงานนี้

คุณสมบัติของตำแหน่งงาน

เพศชาย – หญิง วุฒิปริญญาตรี สาขาบัญชี


มีประสบการณ์จะได้รับการพิจารณาเป็นพิเศษ


ใช้คอมพิวเตอร์ได้เป็นอย่างดี


มีไหวพริบในการทำงานและละเอียด รอบคอบ

รายละเอียดของเนื้องาน

คุณสมบัติที่ต้องการ

  • ประสบการณ์: ไม่เคยมีประสบการณ์

สมัครงาน

Apply Now