พนักงานฝ่ายการตลาดและลูกค้าสัมพันธ์

BangkokFull-Time

Job Description

Job Specification

เพศชาย – หญิง วุฒิปริญญาตรี ขึ้นไป สาขาการตลาดหรือสาขาอื่นๆ


มีประสบการณ์ด้านการตลาดธุรกิจกำจัดขยะ หรือ คอลเซ็นเตอร์ จะได้รับการพิจารณาเป็นพิเศษ


มีพาหนะส่วนตัวในตำแหน่งพนักงานฝ่ายการตลาดและสามารถเดินทางไปต่างจังหวัดได้


สามารถพูดโน้มน้าวใจคนเก่ง


มีทักษะการพูดที่ดี

Job Details

Requirements

  • Expirience: No Experience

Apply For Job

Apply Now