เจ้าหน้าที่การตลาด(Product Marketing)

กรุงเทพมหานครเต็มเวลา

หน้าที่ในตำแหน่งงานนี้

- วางแผนการตลาด
- ออกแบบฉลากและบรรจุภัณฑ์
- จัดโปรโมชั่นผลิตภัณฑ์
- รวบรวมข้อมูลวิจัย และสำรวจคู่แข่งทางการตลาด
- งานอื่นๆ ตามที่ได้รับมอบหมาย

คุณสมบัติของตำแหน่งงาน

- เพศ ชาย / หญิง
- อายุ 23 - 35 ปี
- วุฒิการศึกษา ปริญญาตรีขึ้นไป สาขา Marketing, Food Science, Product Development
- มีประสบการณ์ด้านการตลาด 1 - 3 ปี
- สามารถวิเคราะห์ข้อมูล สื่อสารภาษาอังกฤษ และมีทักษะในการนำเสนอได้เป็นอย่างดี
- มีบุคลิกภาพที่ดี คล่องแคล่ว
- สามารถทำงานภายใต้แรงกดดันได้
- สามารถใช้ Microsoft Office ได้เป็นอย่างดี

รายละเอียดของเนื้องาน

  • เปิดรับสมัครถึง: 26 Feb 2018
  • เต็มเวลา
  • Work Routine: จันทร์ - ศุกร์
  • งานขาย

คุณสมบัติที่ต้องการ

  • ประสบการณ์: ไม่เคยมีประสบการณ์

สมัครงาน

Apply Now