วิศวกรสนาม : 5 ตำแหน่ง

กรุงเทพมหานครเต็มเวลา

หน้าที่ในตำแหน่งงานนี้

- จัดทำแผนงาน , ควบคุมงานให้ได้ตามแผนที่วางไว้
- ศึกษาแบบ , วัสดุหลักของโครงการเพื่อวางแผนและควบคุมการสั่งวัสดุ
- ติดตามตรวจสอบงานของโฟร์แมน
- งานอื่นๆ ตามที่ได้รับมอบหมาย


สถานที่ปฏิบัติงาน : กทม. และต่างจังหวัด

คุณสมบัติของตำแหน่งงาน

คุณสมบัติ : เพศ ชาย-หญิง อายุ 25 ปีขึ้นไป
- มีประสบการ์ด้านงานก่อสร้างไม่น้อยกว่า 1-5 ปีขึ้นไป
- มีประสบการณ์ด้านอาคารสูงจะพิจารณาเป็นพิเศษ

รายละเอียดของเนื้องาน

  • เปิดรับสมัครถึง: 26 Feb 2018
  • เต็มเวลา
  • Work Routine: จันทร์ - ศุกร์
  • วิศวกรรม

คุณสมบัติที่ต้องการ

  • ประสบการณ์: ไม่เคยมีประสบการณ์

สมัครงาน

Apply Now