พนักงานควบคุมเครื่องจักร

กรุงเทพมหานครเต็มเวลา

หน้าที่ในตำแหน่งงานนี้

ดำเนินการควบคุมเครื่องจักรที่ใช้ในการผลิตแต่ละ Process

จังหวัดสระบุรี จังหวัดอยุธยา จังหวัดระยอง

คุณสมบัติของตำแหน่งงาน

อายุไม่เกิน 28 ปี
เพศ ชาย
การศึกษา ปวส.สาขายนต์ ผลิต และสาขาที่เกี่ยวข้อง
เกรดเฉลี่ย 2.50 ขึ้นไป

รายละเอียดของเนื้องาน

คุณสมบัติที่ต้องการ

  • ประสบการณ์: ไม่เคยมีประสบการณ์

สมัครงาน

Apply Now