วิศวกรโรงงาน

กรุงเทพมหานครเต็มเวลา

หน้าที่ในตำแหน่งงานนี้

ลักษณะงาน ตำแหน่งวิศวกรโรงงาน
รายละเอียดของงาน ดำเนินการวิเคราะห์ วางแผน หาแนวทางแก้ไข ด้านการผลิตและปรับปรุงคุณภาพการผลิตให้เป็นไปตามเป้าหมาย

คุณสมบัติของตำแหน่งงาน

อายุไม่เกิน 28 ปี
เพศ ชาย
การศึกษาปริญญาตรีสาขาวิศวกรรม เครื่องกล ไฟฟ้า อุตสาหการ
เกรดเฉลี่ย 2.50 ขึ้นไป
ประสบการณ์ –

รายละเอียดของเนื้องาน

  • เปิดรับสมัครถึง: 26 Feb 2018
  • เต็มเวลา
  • Work Routine: จันทร์ - ศุกร์
  • วิศวกรรม

คุณสมบัติที่ต้องการ

  • ประสบการณ์: ไม่เคยมีประสบการณ์

สมัครงาน

Apply Now