วิศวกรโรงงาน

BangkokFull-Time

Job Description

ลักษณะงาน ตำแหน่งวิศวกรโรงงาน
รายละเอียดของงาน ดำเนินการวิเคราะห์ วางแผน หาแนวทางแก้ไข ด้านการผลิตและปรับปรุงคุณภาพการผลิตให้เป็นไปตามเป้าหมาย

Job Specification

อายุไม่เกิน 28 ปี
เพศ ชาย
การศึกษาปริญญาตรีสาขาวิศวกรรม เครื่องกล ไฟฟ้า อุตสาหการ
เกรดเฉลี่ย 2.50 ขึ้นไป
ประสบการณ์ –

Job Details

  • Opened Until: 26 Feb 2018
  • Full-Time
  • Work Routine: Monday to Friday
  • Engineering

Requirements

  • Expirience: No Experience

Apply For Job

Apply Now