เจ้าหน้าที่บัญชี

กรุงเทพมหานครเต็มเวลา

หน้าที่ในตำแหน่งงานนี้

ลักษณะงาน ตำแหน่งเจ้าหน้าที่บัญชี
รายละเอียดของงาน ดำเนินการจัดทำและตรวจสอบเอกสารที่ใช้ในการบันทึกบัญชี

คุณสมบัติของตำแหน่งงาน

คุณสมบัติ
อายุไม่เกิน 28 ปี
เพศ หญิง/ชาย
การศึกษาปริญญาตรีสาขาบัญชี
เกรดเฉลี่ย 2.70 ขึ้นไป
ประสบการณ์ –

รายละเอียดของเนื้องาน

คุณสมบัติที่ต้องการ

  • ประสบการณ์: ไม่เคยมีประสบการณ์

สมัครงาน

Apply Now